Technické předpisy

CI ČR vydal technický předpis W 660-1/Z1 – Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů. (Autor: ing. Zdeněk Žabička.)

Předpis upravuje podrobný popis provádění tlakových zkoušek vodou nebo vzduchem a postup provádění tlakových zkoušek v novostavbách, při rekonstrukcích a při opravách vnitřních vodovodů pro různé druhy materiálů.

V přílohách předpisu jsou i návrhy doporučených formulářů pro zapsání nejdůležitějších údajů o průběhu tlakové zkoušky.

Do ČSN 755409 Vnitřní vodovody je zakomponován požadavek, aby tlakovou zkoušku prováděla kvalifikovaná osoba. A právě tuto kvalifikaci by měla udílet Živnostenská společenstva.

CI ČR vydal 2. interní technický předpis W 670-1/Z1 – Zkoušky těsnosti vnitřní kanalizace. (Autor ing. Zdeněk Žabička.) Dále CI ČR vydal doplňující předpisy W 660-2 – Vnitřní vodovod – propláchnutí a dezinfekce potrubí a W 660-3 – Vnitřní vodovod – předání, provoz a údržba, jejichž autorem je rovněž ing. Zdeněk Žabička.

Na základě Smlouvy o spolupráci mezi Cechem instalatérů ČR a Svářecí školou Welding Praha, s.r.o. pořádá tato škola školení pro zájemce o získání Osvědčení technika jak pro tlakové zkoušky vnitřních vodovodů, tak pro technika zkoušek těsnosti vnitřní kanalizace.

Přihlášku na školení zasílejte na adresu: