Soutěž žáků SOŠ a SOU

Soutěž žáků Středních odborných škol a Středních odborných učilišť – obor instalatér

Již od r. 1998 pořádá společenstvo soutěže žáků nejprve jako spolupořadatel, posléze jako hlavní organizátor. Aby soutěž splnila to, co si cech instalatérů představoval, tj. aby zatraktivnila instalatérské řemeslo a přilákala k jeho vyučení více zájemců, rozhodl se pořádat soutěže v rámci veletrhů a výstav na různých místech republiky.

První soutěž – pořádaná ještě v komorním ladění – nazvaná soutěží zručnosti instalatérské profese – se konala v rámci 2. veletrhu vodovodů, kanalizací, sanitární techniky a vodohospodářství Aquatech 98 a soutěžilo se skutečně pouze v řemeslné dovednosti.

Od r. 1999 soutěž dostala nový kabát. Byla vyhlášena tři regionální kola soutěže: v Praze, v Brně a v Hradci Králové. První dvě družstva z každého regionálního kola se sešla na mezinárodním veletrhu Aqua-therm v listopadu v Praze ke konečnému finále.

Od téhož roku se také ustálil pevný řád soutěže.

V roce 2002 změnil hlavní organizátor soutěží – CI ČR – počet regionálních kol. Rozhodl se uspořádat šest regionálních kol, aby si školy mohly vybrat z více termínů i míst, kam by své svěřence přihlásily.

Od roku 2004 převzalo nad soutěží záštitu Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vzhledem k tomu, že CI ČR je neziskovou organizací a zabezpečení soutěží je finančně i materiálově náročné, nemohla by se žádná ze soutěží konat bez štědré pomoci sponzorů, kteří zcela nezištně přispívají jak na kola regionální, tak na celorepublikové finále materiálně i finančně. Firmy a organizace: Bosch-Junkers, Buderus, Dakon, Osma, zpracování plastů, Reflex CZ, REHAU, Rems ČR, Schell, Viega, Wilo CS, Velkoobchod Ptáček patří k těm nejvěrnějším podporovatelům.

Pravidla pro soutěž Středních odborných škol a Středních odborných učilišť oboru instalatér

I. Základní informace

Soutěž žáků SOŠ a SOU oboru instalatér vyhlašuje živnostenské a profesní společenstvo Cech instalatérů ČR za pomoci sponzorů na začátku každého kalendářního roku.

Záštitu nad soutěžemi převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Soutěže se konají od r. 1998 v rámci výstav či veletrhů na různých místech republiky.

Výběr výstav či veletrhů je zcela v kompetenci CI ČR.

II. Účast v soutěži

Přihlášku odesílá škola či učiliště na e-mailovou adresu CI ČR, případně poštou. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky potvrdí CI ČR e-mailem. Škola či učiliště může přihlásit další dvojici (tvořenou jinými žáky) na jiné kolo soutěže. Druhou

přihlášku škola či učiliště zřetelně označí. Cech instalatérů ČR si v případě druhé přihlášky vyhrazuje právo rozhodnout, zda dvojici žáků do soutěže zařadí.

Uzávěrka přihlášek je 21 dní před konáním každého kola. Po tomto termínu je možné se přihlásit po telefonické domluvě.

Nejpozději 14 dnů před konáním každého kola obdrží přihlášená škola či učiliště od CI ČR organizační pokyny a seznam doporučeného nářadí.

III. Registrace soutěžících

Probíhá první den při srazu soutěžících před vchodem na výstavu cca od 8.30 hod. do 9.00 hod.

IV. Soutěžní podmínky

Soutěže se účastní dvoučlenná družstva žáků z II. nebo z III. ročníku, případně jeden žák z II. a jeden žák z III. ročníku.

Soutěž trvá dva dny a je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou.

Teoretické části se může zúčastnit libovolný počet soutěžících dvojic. Do praktické části postupuje pouze 6 dvojic soutěžících na základě výsledků z teoretické části soutěže.

Pro výsledné hodnocení se sčítají body z teoretické a praktické části soutěže.

Vítězná dvojice z každého regionálního kola postupuje do finále soutěže.

 

Soutěž trvá dva dny.

První soutěžní den dopoledne probíhá soutěž z teoretických znalostí žáků formou testu.

Otázky vycházejí z učebních osnov SOŠ a SOU. Každá otázka má 3-4 možnosti odpovědí. Správná je vždy pouze jedna odpověď.

Hodnocení:

Test – 50 otázek

Správná odpověď – 1 bod

Špatná odpověď – minus 1 bod

Při stejném počtu bodů rozhoduje čas odevzdání testu.

První až šesté soutěžní dvojici je přiděleno pracoviště 1 až 6.

Po vyhodnocení teoretické části odbornou porotou jsou rovněž dopoledne jednotlivým dvojicím přidělena místa u pracovních panelů pro praktickou část soutěže.

Konkrétní zadání, tj. přesný nákres úkolu, obdrží každá dvojice od odborné poroty těsně před zahájením praktické části soutěže.

Každá dvojice zároveň obdrží zřizovací předměty a instalační materiál potřebné k danému úkolu.

 

Druhý soutěžní den pokračuje praktická část soutěže.

Po ukončení praktické části soutěže začíná práce odborné poroty.

Hodnocení:

Při zahájení praktické části soutěže a zaznamenání váhorysu na pracovní desku, zkontroluje odborná porota správnou výši. V případě nedodržení správné výše povolí soutěžní dvojici opravu, ale na konci odvedeného díla dvojici odečte 15 bodů.

Průběžně se během praktické části hodnotí

 1. bezpečnost práce – 0 až 5 bodů
 2. pracovní zručnost – 0 až 5 bodů
 3. dodržování pracovních postupů – 0 až 5 bodů
 4. stoupačka TV – 0 až 4 body
 5. stoupačka SV – 0 až 4 body
 6. odpadní potrubí – 0 až 4 body
 7. WC závěsný prvek – 0 až 4 body
 8. umyvadlo – připojení, výška – 0 až 4 body
 9. radiátor – připojení, výška – 0 až 4 body
 10. vodorovné rozvody RV/SV – 0 až 4 body
 11. spoje a tlaková zkouška – 0 až 20 bodů
 12. kompletace – 0 až 20 bodů
 13. pořadí dokončení – 2 až 12 bodů
 14. úprava pracoviště – 0 až 5 bodů.

Při hodnocení praktické části se měří váhorys s přesností 0.

Ostatní míry se tolerují – 5 mm.

Vše se zaznamenává na výkres, který je k nahlédnutí – společně s testem z teorie – po vyhlášení výsledků.

Po vyhodnocení praktické části pokračuje hodnocení jednotlivých výkresů. Výsledky se zaznamenávají do tabulky hodnocení.

Výsledné umístění soutěžních družstev je dáno součtem bodů z teoretické a praktické části soutěže. Do konečného počtu bodů jsou započítávány i body za případné nedodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Protesty proti hodnocení a nesrovnalosti týkající se soutěže budou řešeny přímo na místě, kde se soutěž koná. Na pozdější protesty není brán zřetel.

Udělování rad a napovídání – ze strany pedagogického doprovodu – je nepřípustné a může být potrestáno diskvalifikací družstva. Z tohoto důvodu nemá pedagogický doprovod přístup na pracoviště k soutěžícím během praktické části soutěže.

V. Odborná porota

Odborná porota se skládá z členů rady CI ČR. Soutěž hodnotí 2 až 5 členů rady CI ČR.

VI. Vyhlášení výsledků

Po ukončení hodnocení odbornou porotou začíná slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen.

CI ČR všem soutěžícím a pedagogickému doprovodu hradí ubytování, stravování a občerstvení po dobu soutěže.

Škola hradí pouze dopravu na místo konání soutěže.

Finalisté soutěže v roce 2017

na 1. místě se umístili žáci SOŠ stavební Praha 9-Jarov

na 2. místě se umístili žáci SOU plynárenského Pardubice

na 3. místě se umístili žáci SOŠ a SOU stavební Kolín

na 4. místě se umístili žáci SŠ obchodu a služeb Žamberk

na 5. místě se umístili žáci SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín

na 6. místě se umístili žáci České zemědělské akademie

Stálými spolupracovníky CI ČR, z.s. při pořádání soutěží jsou:

Termotechnika Bosch, divize Junkers, Buderus, Dakon, Osma – zpracování plastů, Rems ČR, Rehau, Reflex, Schell, Viega a Velkoobchod Ptáček.

Soutěže se pravidelně konají na výstavách Stavitel v Lysé nad Labem, Střechy, Stavba v Ostravě, Stavotech v Olomouci, Bydlení na Zahradě Čech v Litoměřicích, Vodovody-kanalizace v Praze, Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a na výstavě Hobby v Českých Budějovicích. Finále probíhá v rámci výstavy Schola pragensis v Praze.

Přehled termínů regionálních kol soutěže SOŠ a SOU oboru instalatér v r. 2018

 • 22. – 23. února – výstava Stavitel, Řemesla v Lysé n/Labem
 • 8. – 9. března – výstava Střechy, Stavba v Ostravě
 • 22. – 23. března – výstava Stavotech v Olomouci
 • 4. – 5. dubna – výstava Bydlení na Zahradě Čech v Litoměřicích
 • 9. – 10. května – výstava Hobby v Českých Budějovicích
 • 2. – 3. října – Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně
 • Finále – 22. – 23. listopadu – Schola pragensis v Praze