Přihláška

V roce 2004 jsme se stali právoplatnými členy Evropské unie. V zemích EU jsou profesní společenstva pevně včleněna do hospodářské struktury státu. Chtěli bychom, aby tomu tak bylo i u nás.

Proto, máte-li zájem o vstup do CI ČR, vyplňte přihlášku a zašlete ji na adresu sekretariátu:

Cech instalatérů ČR, Zelený pruh 1294/52 nebo e-mailem na: cech.instal@volny.cz.
IČO: 43003770
Bankovní spojení: Fio banka, č.ú.: 2300738049/2010

Členem CI ČR se stáváte po zaplacení členského příspěvku na každý rok. Výše členského příspěvku je odhlasována valnou hromadou společenstva a činí 1000,- Kč za osobu.

Jste-li nepracujícím důchodcem, výše členského příspěvku na rok činí 500,- Kč.

Jako člen svého společenstva se automaticky stáváte i členem Hospodářské komory ČR, neboť CI ČR za Vás odvádí HK ČR dohodnutý příspěvek.