Naše patronka

Sv. Anežka Česká

Sv. Anežka se narodila v roce 1205 jako dcera českého krále Přemysla Otakara I. Odmítla nabídku k sňatku s císařem Fridrichem II. S pomocí svého bratra Václava I. založila v Praze první klášter františkánů a klášter klarisek, do něhož v roce 1234 sama vstoupila a stala se jeho představenou. Založila též špitální bratrstvo, z něhož se později stal řád křížovníků s červenou hvězdou, jediný řád založený v naší vlasti. Zprostředkovala usmíření krále Václava I. – svého vratra – s jeho synem Přemyslem Otakarem II. Zemřela 2. března 1282 ve svém klášteře Na Františku. Za blahoslavenou byla prohlášena v roce 1874. Svatořečil ji Jan Pavel II. v Římě 12. listopadu nezapomenutelného roku 1989. Její svátek byl dán do kalendáře o den později, protože 12. listopad už byl obsazen. Brzy poté se stala patronkou plynařů, protože při budování kláštera pro sestry tam zavedla teplovzdušné kanály. Věděla, že u nás by sestry v zimě bez topení v klášteře nevydržely. Potažmo ji můžeme považovat za patronku všech instalatérů.